lv

Sūdzība

1. Ja piegādē ir defekts, Ksisters kompensē klientam zaudējumus kupona veidā. Klients var arī pieprasīt, lai defekts tiktu novērsts, aizstājot produktu ar citu. Ja trūkumu novērst nav iespējams vai tas nav izdevīgi Ksisters, Pircējs ir tiesīgs pieprasīt atlaidi no pirkuma cenas un - būtiska trūkuma gadījumā - atteikties no pirkuma līguma.

2. Preces tiek uzskatītas par defektīvām, jo īpaši, ja tām nav parasto vai norādīto īpašību, vai tās nav piemērotas paredzētajam mērķim, vai neatbilst tiesību aktu prasībām, vai nav piegādātas saskaņotajā daudzumā. Paaugstināta jutība vai alerģiskas reakcijas pret piegādātajām precēm nav pamats preču defekta atzīšanai. Tāpat par preču defektiem nav uzskatāmi dāvinājumu vai bezmaksas preču, uz kurām neattiecas pasūtījums, defekti. Preču fotogrāfijas mūsu tiešsaistes veikalā ir tikai ilustratīvas un nav uzskatāmas par saistošu preču īpašību aprakstu (piemēram, iepakojums var atšķirties ražotāja veikto izmaiņu dēļ).

3. Jautājumi par sūdzībām jānosūta uz [email protected], izmantojot šeit pieejamo sūdzības veidlapu. Aizpildot veidlapu, neaizmirstiet aprakstīt defektu un pievienot bojātā produkta fotogrāfijas (ja iespējams). Prece, uz kuru attiecas pretenzija, pēc tās apstiprināšanas kopā ar aizpildītu veidlapu, izmantojot atgriešanas rēķina numuru, ir jānosūta 5 dienu laikā no Omniva filiāles vai ar Venipak starpniecību atkarībā no loģistikas uzņēmuma, kuru Klients ir norādījis atgriešanas veidlapā.

4. Ksisters informēs Klientu par sūdzības izskatīšanu, jo īpaši par sūdzības saņemšanu un tās pozitīvu vai negatīvu izskatīšanu, pa e-pastu vai īsziņu 30 dienu laikā no sūdzības iesniegšanas dienas. Ksisters var arī sazināties ar klientu pa tālruni.

5. Sūdzība tiks izskatīta nekavējoties. Sūdzības izskatīšana, ieskaitot defekta novēršanu, parasti nepārsniedz 30 dienas. Pretējā gadījumā pircējam ir tiesības atteikties no pirkuma līguma. Pircējam ir jāpalīdz uzņēmumam Ksisters ievērot noteikto termiņu.

6. Pozitīvas pretenzijas gadījumā Ksisters sedz preču atgriešanas izdevumus.

Abonējot es piekrītu noteikumiem un nosacījumiem