Dāvana ar pirkumu no 45 €
lv

Līguma izbeigšana

1. Līguma izbeigšana no Pircēja, kurš ir Patērētājs:

Pircējam, kas ir patērētājs, ir tiesības atkāpties no līguma bez jebkāda iemesla 14 kalendāro dienu laikā no preču saņemšanas dienas vai no līguma par pakalpojumu sniegšanu noslēgšanas dienas. Savukārt Ksisters ļauj Pircējiem atteikties no līguma 90 dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas dienas, un par atteikumu ir jānosūta vēstule Pārdevējam uz e-pasta adresi [email protected] norādītajā termiņā. Atteikuma veidlapu, lai izmantotu patērētāja tiesības atteikties no pirkuma līguma, var lejupielādēt šeit.

Pēc atteikuma veidlapas iesniegšanas Ksisters nosūtīs Klientam atpakaļ rēķina numuru. Ja Patērētājs vēlas izmantot atteikuma tiesības, ņemot vērā atgriešanas veidlapā norādīto informāciju, izmantojot atgriešanas rēķina numuru, viņam/viņai 5 dienu laikā jānosūta preces ar Omniva vai Venipak starpniecību. Atgrieztajām precēm jāpievieno visa dokumentācija, piemēram, rēķina oriģināls, paraugi, instrukcijas un cita preču dokumentācija, kas viņam tika piegādāta kopā ar precēm.

Preču atpakaļnosūtīšanas izmaksas sedz patērētājs. Atteikuma no līguma gadījumā 14 dienu laikā no preču piegādes dienas patērētājam ir tiesības arī uz piegādes izmaksu atlīdzināšanu tādā apmērā, kas atbilst lētākajam piegādes variantam. Vēlāka atteikuma gadījumā patērētājs saņem tikai preču vērtības atmaksu.

Iepriekš minētās summas patērētājam pircējam tiks atmaksātas nekavējoties, ne vēlāk kā 14 dienu laikā no atgrieztās preces saņemšanas dienas. Ja vien nav panākta cita vienošanās, naudas līdzekļi tiks atmaksāti tādā pašā veidā, kādā pircējs veica maksājumu.

2. Patērētājs nevar atkāpties no līguma, ja:

  • ja tiek pārdotas preces, kas ražotas saskaņā ar patērētāja īpašām prasībām, preces, kas izgatavotas pēc pasūtījuma, vai preces, kas paredzētas īpaši vienam patērētājam;
  • ātri bojājošos preču pārdošanu;
  • ja preces derīguma termiņš ir beidzies laikā, kamēr prece atrodas pie patērētāja;
  • tādu preču pārdošana, kas ievietotas aizsargiepakojumā, kuras nevar atdot atpakaļ veselības vai higiēnas apsvērumu dēļ un kuru aizsargiepakojums pēc piegādes ir bojāts;
  • tādu preču pārdošana, kuras pēc piegādes to īpašību dēļ var būt nesaraujami sajauktas ar citām precēm.
  • 3. Ja Ksisters nepiegādā pasūtījumu 30 dienu laikā no pasūtījuma veikšanas dienas, Pircējam ir tiesības atkāpties no Līguma.

    Abonējot es piekrītu noteikumiem un nosacījumiem