lv

Personas datu drošība un aizsardzība

Šī Personas datu drošības un aizsardzības politika ir izstrādāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK, nosaka, kā tiek izmantota un aizsargāta jūsu personas informācija, ko jūs sniedzat saistībā ar tīmekļa vietnes https://ksisters.lv izmantošanu, kā arī iegādājoties preces un saņemot no mums pakalpojumus, izmantojot tīmekļa vietni vai jebkādā citā veidā, h Tas nozīmē, ka, apstrādājot personas datus, Ksisters Sp. z o. o. o. ievēro likumības, godīguma, pārredzamības, mērķa ierobežojuma, glabāšanas ierobežojuma, datu minimizēšanas, precizitātes, integritātes un konfidencialitātes principus.

Personas datu pārzinis ir Ksisters Sp.z o.o., kas reģistrēta Varšavā, Nowogrodzka ielā 50, 515. kabinetā, kods 00-695, un ir reģistrēta Valsts tiesu reģistrā, ko pārvalda Varšavas apgabaltiesas 12. komercreģistra Komerctiesu nodaļa, ar numuru WA. XII NS-REJ.KRS/19689/21/434, ar pamatkapitālu PLN 5000.00 (pilnībā apmaksāts), REGON Nr. 388839360, NIP Nr. PL7011031806, KRS: 0000894651 (turpmāk tekstā - Ksisters), apliecina, ka visi personas dati (turpmāk arī - dati) tiek uzskatīti par stingri konfidenciāliem un apstrādāti saskaņā ar personas datu aizsardzības jomā piemērojamajiem tiesību aktiem.

Atbildīgais datu pārzinis saistībā ar pārdošanu tiešsaistē, produktu piegādi un krāpšanas novēršanu ir Ksisters Sp. z o.o.

Ksisters var uzticēt personas datu apstrādi apstrādātājam. Lai saņemtu jebkādu informāciju par personas datu apstrādi, tostarp Ksisters datu apstrādātāju sarakstu, lūdzu, sazinieties ar: [email protected]

Jūsu personas datu drošība mums ir prioritāte. Tāpēc mēs pievēršam pienācīgu uzmanību personas datiem un to aizsardzībai. Šajā Personas datu drošības un aizsardzības politikā (turpmāk tekstā - Politika) mēs vēlamies jūs informēt par to, kādus personas datus mēs vācam un kā mēs tos turpinām izmantot.

1. Personas dati un to apstrāde

1.1. Personas datu kategorijas

Mēs apkopojam dažādus datus atkarībā no tā, kādus pakalpojumus izmantojat.

Ja jūs no mums pērkat, mēs vācam:
- Vārds un kontaktinformācija: vārds un uzvārds, e-pasta adrese, pasta adrese, tālruņa numurs.
- Demogrāfiskie dati: dzimums, dzimšanas datums, valsts un valoda.
- Dati tiek ģenerēti, pamatojoties uz līguma termiņu: iegādātās preces, klientu segments un sniegto pakalpojumu apjoms.
- Autorizācijas laikā: pieteikšanās. Mums nav piekļuves jūsu parolei.

Ja no mums saņemat reklāmas ziņojumus, mēs apkopojam:
- Vārds un kontaktinformācija: e-pasta adrese, vārds, uzvārds un tālruņa numurs.
- Demogrāfiskie dati: valsts, dzimums.

Mēs apstrādājam arī šādus personas datus:
- Saziņa starp Ksisters un klientu
- Ksisters uzturētajās tīmekļa vietnēs veiktie uzvedības ieraksti.

1.2. Personas datu apstrādes mērķis:

Pakalpojumu sniegšana un to uzlabošana. Mēs apstrādājam jūsu personas datus, lai uzlabotu mūsu sniegtos pakalpojumus. Jo īpaši tie ietver:
- mūsu tīmekļa vietnē pasūtīto preču un pakalpojumu pasūtījumu apstrādi. Tas ir nepieciešams pirkuma līguma izpildei un juridisko saistību izpildei (piemēram, grāmatvedības dokumenti).
- Paziņošana par produktu pieejamību. Ja jūs pieprasāt, lai jums tiktu paziņots par produktu pieejamību, mēs apstrādāsim jūsu personas datus ar jūsu piekrišanu.
- Klientu atbalsts: lai nodrošinātu klientu apkalpošanu un atrisinātu jebkādas problēmas pirkuma līguma izpildes laikā un apstrādātu jūsu personas datus, ja tas nepieciešams šā līguma izpildei.
- Saziņa: mēs izmantojam savāktos datus, lai sazinātos ar jums un pielāgotu jūsu pieredzi. Piemēram, mēs varam sazināties ar jums, izmantojot e-pastu vai citus līdzekļus, lai atgādinātu, ka jūsu tiešsaistes iepirkumu grozā ir preces, lai palīdzētu jums veikt pasūtījumu, informētu jūs par jūsu pieprasījuma, pasūtījuma vai sūdzības pašreizējo statusu vai lai iegūtu no jums papildu informāciju, vai lai brīdinātu jūs, ka jums jāveic nepieciešamās darbības, lai saglabātu savu kontu aktīvu. Ja jūs no mums iegādājaties preces kā nepiederošs lietotājs, mēs apstrādājam šos datus Ksisters likumīgajās interesēs, kā aprakstīts iepriekš.
- Pakalpojumu uzlabošana: Mēs izmantojam datus, lai nepārtraukti uzlabotu savus pakalpojumus un sistēmas, tostarp pievienojot jaunas funkcijas, un lai pieņemtu pamatotus lēmumus, izmantojot visaptverošu analītiku un biznesa izlūkdatus, pamatojoties uz mūsu likumīgajām interesēm saistībā ar uzņēmējdarbības brīvību un nepieciešamību uzlabot pakalpojumus, lai konkurētu. Lai nodrošinātu jūsu tiesību un interešu pienācīgu aizsardzību, pilnveidošanas nolūkos mēs pēc iespējas vairāk izmantojam anonimizētus datus.
- Drošība, drošība un strīdu izšķiršana: Mēs varam apstrādāt datus arī leģitīmās interesēs, lai nodrošinātu mūsu sistēmu un mūsu klientu drošību un drošumu, atklātu un novērstu krāpšanu, izšķirtu strīdus un izpildītu mūsu līgumus, pamatojoties uz leģitīmām interesēm.
- Mārketinga piedāvājumi.
- Mēs sūtām jums komerciālus paziņojumus par līdzīgiem produktiem, kurus esat iegādājies.
- Jūs vienmēr varat atteikties no šiem mārketinga ziņojumiem, izmantojot katrā e-pasta vēstulē esošo atteikšanās saiti.
- Ja atteiksieties no mārketinga paziņojumu saņemšanas, mēs vairs neizmantosim jūsu e-pasta adreses šim nolūkam. Mēs atkal sāksim tās izmantot, ja tās reģistrēsiet vai jautāsiet par kādu produktu.
- Jums redzamie mārketinga piedāvājumi var tikt atlasīti, pamatojoties uz papildu informāciju, ko mēs par jums esam ieguvuši, pamatojoties uz kontaktinformāciju, demogrāfisko informāciju, izvēlēto produktu, datiem par mūsu produktu un vietnes izmantošanu (sīkfaili, IP adrese, pārlūkprogrammas sniegtie dati, klikšķu dati par mārketinga piedāvājumu rādīšanu un informācija par jūsu apmeklētajiem produktiem). Mēs neveicam nekādu pilnībā automatizētu apstrādi, kas jums radītu juridiskas sekas.
- Ja neesat mūsu klients, mēs apstrādājam datus tikai ar jūsu piekrišanu.
- Jums ir tiesības jebkurā laikā bez maksas atteikties no šiem procesiem.
- Tīmekļa vietnes sīkdatņu apstrāde.
- Ja jūsu pārlūkprogrammā ir iespējotas sīkdatnes, mēs apstrādājam uzvedības ierakstus no tīmekļa vietnē ievietotajām sīkdatnēm, lai nodrošinātu labāku tīmekļa vietnes lietošanas pieredzi un Ksisters tiešsaistes reklāmas nolūkos. Lai iegūtu plašāku informāciju, lūdzu, skatiet attiecīgo šā dokumenta sadaļu.

1.3. Personas datu nodošana trešām personām

Jūsu personas dati var tikt nodoti trešajām personām tikai tad, ja tas ir nepieciešams pirkuma līguma izpildei, pamatojoties uz likumīgām interesēm vai ja esat devis savu iepriekšēju piekrišanu:

a) meitasuzņēmumiem pirkuma līguma izpildei, kā arī iekšējo procesu un procedūru izpildei

b) finanšu sabiedrībām, maksājumu pakalpojumu sniedzējiem maksājumu apstrādei un bankām pirkuma līguma izpildei

c) loģistikas uzņēmumiem, lai piegādātu jūsu pasūtītās preces un lai risinātu pretenzijas, tostarp līguma laušanas gadījumā.

d) mūsu partneriem, lai īstenotu lojalitātes programmas, kurās jūs piedalāties.

e) citiem partneriem, kas sniedz papildu pakalpojumus datu apstrādei.

f) trešajām personām, piemēram, juridiskajam vai finanšu pārstāvim.

g) valsts iestādēm (piemēram, policijai).

h) trešās personas, kas veic klientu aptaujas.

2. Klienta konts un pirkums bez reģistrācijas

а) Veidojot jūsu personīgo kontu, mēs jums atveram ar paroli aizsargātu kontu. Klienta kontā jums ir tieša piekļuve saviem datiem, tostarp iespēja tos rediģēt, un jūs varat apskatīt savus izpildītos un nepabeigtos pasūtījumus. Savā kontā varat arī pārvaldīt savu personisko informāciju un saņemt jaunumus.

b) Ja nevēlaties atvērt klienta kontu, lai veiktu pirkumus, jūs varat veikt pirkumus mūsu tiešsaistes veikalā arī bez reģistrācijas.

c) Jums ir tiesības izbeigt līgumu saskaņā ar tā noteikumiem.

3. Personas datu drošība un glabāšanas periods

3.1. Personas datu drošība

а) Jūsu personas dati mums tiek nosūtīti šifrētā veidā. Mēs izmantojam HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure) šifrēšanas sistēmu. Mēs aizsargājam savas tīmekļa vietnes un citas sistēmas, izmantojot tehniskus un organizatoriskus pasākumus pret jūsu datu nozaudēšanu un iznīcināšanu, pret neatļautu piekļuvi jūsu datiem, to pārveidošanu vai izplatīšanu.

b) Mēs pieprasām, lai mūsu procesi atbilstu GDPR.

c) Jūs varat piekļūt savam kontam, tikai ievadot savu paroli. Šajā kontekstā vēlamies atgādināt, ka ir ļoti svarīgi, lai jūs neizpaustu savus piekļuves datus trešajām personām un vienmēr aizvērtu tīmekļa pārlūkprogrammas logu, kad esat pabeidzis darbības klienta kontā, jo īpaši, ja izmantojat vienu datoru ar citiem lietotājiem. Ksisters nav atbildīgs par paroļu ļaunprātīgu izmantošanu, ja vien Ksisters tieši neveicina šādu situāciju.

3.2. Apstrādes periods

Mēs apstrādājam un glabājam personas datus:
- uz laiku, kas nepieciešams, lai nodrošinātu visas no pirkuma līguma izrietošās tiesības un pienākumus;
- 1 gadu pēc garantijas termiņa beigām saistībā ar iespējamo strīdu izšķiršanu;
- uz laiku, kurā Ksisters ir pienākums saglabāt administratoru statusu saskaņā ar vispārsaistošajiem tiesību aktiem. Grāmatvedības dokumenti, piemēram, rēķini, ko izrakstījis Ksisters, saskaņā ar likumu tiek arhivēti 10 gadus no to izrakstīšanas dienas;
- piekrišana saņemt paziņojumus par preču pieejamību ir spēkā līdz informācijas par pieejamību nosūtīšanai, bet ne ilgāk kā 1 gadu vai līdz tās atsaukšanai;
- piekrišana mārketinga piedāvājumiem ir derīga 4 gadus vai līdz piekrišanas atsaukšanai.

Citos gadījumos apstrādes periods ir atkarīgs no apstrādes mērķa vai ir noteikts tiesību aktos personas datu aizsardzības jomā.

4. Datu subjektu tiesības

а) Ja mēs apstrādājam jūsu personas datus, jūs jebkurā laikā varat pieprasīt bezmaksas informāciju par savu personas datu apstrādi.

b) Ja uzskatāt, ka mēs apstrādājam personas datus, pārkāpjot tiesību aktus par jūsu personas datu aizsardzību un personas datu aizsardzības tiesiskos nosacījumus, jūs varat pieprasīt paskaidrojumu vai pieprasīt pārkāpuma novēršanu, jo īpaši varat labot, papildināt vai pieprasīt personas datu dzēšanu vai bloķēt to apstrādi.

c) Lai izmantotu savas tiesības, lūdzu, sazinieties ar datu aizsardzības inspektoru, rakstot uz [email protected]. Jūs varat arī sazināties ar Datu valsts pārbaudes par personas datu aizsardzības pārkāpumiem. Paziņojumu var iesniegt, aizpildot veidlapu.

d) Jūs jebkurā laikā varat atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei. Ja jūs atsaucat savu piekrišanu personas datu apstrādei, jūsu personas dati tiks dzēsti, tomēr tas neattiecas uz personas datiem, kas nepieciešami, lai izpildītu juridiskās saistības (piemēram, lai apstrādātu jau iesniegtu pasūtījumu) vai aizsargātu savas likumīgās intereses. Personas dati tiks iznīcināti arī tad, ja personas dati nav nepieciešami mērķim, kuram tie ir paredzēti, vai ja jūsu datu glabāšana nav pieļaujama citu likumā paredzēto iemeslu dēļ.

5. Tīmekļa vietne

5.1. Sīkfaili

Mūsu tīmekļa vietnē tiek izmantotas tā sauktās sīkdatnes, lai padarītu mūsu piedāvājumu jums atbilstošu, interesantu un lietotājam draudzīgu. Sīkdatnes ir nelieli teksta faili, kas tiek saglabāti jūsu datorā, viedtālrunī vai citā ierīcē un tiek izmantoti jūsu pārlūkprogrammā. Mēs izmantojam sīkdatnes, lai, piemēram:
- lai nodrošinātu pareizu iepirkumu groza funkcionalitāti, lai jūs varētu pēc iespējas vienkāršāk veikt pasūtījumu;
- lai atcerētos jūsu pieteikšanās datus, lai jums tos nevajadzētu ievadīt atkārtoti;
- lai labāk pielāgotu mūsu tīmekļa vietni jūsu vajadzībām, izsekojot datplūsmu, vietnes apmeklētību un jūsu izmantotās funkcijas;
- lai atrastu informāciju par jūsu reklāmu preferencēm, lai mēs jums nerādītu tādu produktu reklāmas, kas jūs neinteresē.

5.2. Sīkfailu izmantošana

Mūsu tīmekļa vietnē izmantotās sīkdatnes var iedalīt divos galvenajos veidos. Īstermiņa, tā sauktās "sesijas sīkdatnes", kas tiek dzēstas, tiklīdz jūs beidzat apmeklēt mūsu tīmekļa vietni. Ilgtermiņa, tā sauktās "Pastāvīgās sīkdatnes", kas tiek saglabātas jūsu ierīcē daudz ilgāk, līdz jūs tās manuāli dzēsīsiet (laiks, cik ilgi sīkdatne paliek jūsu ierīcē, ir atkarīgs no pašas sīkdatnes iestatījumiem un jūsu pārlūkprogrammas iestatījumiem).

Sīkfailus var iedalīt arī pēc funkcionalitātes:
- Sīkfailus pēc funkcionalitātes var iedalīt šādi: analītika, kas palīdz mums uzlabot mūsu tīmekļa vietnes lietošanas pieredzi, izprotot, kā lietotāji to izmanto.
- Konversijas, kas ļauj mums analizēt dažādu pārdošanas kanālu efektivitāti.
- Izsekošana, kas kombinācijā ar konversijām palīdz mums analizēt dažādu pārdošanas kanālu efektivitāti.
- Atkārtots mārketings, ko mēs izmantojam, lai personalizētu reklāmas saturu un pareizi to mērķētu.
- Pamati, kas ir svarīgi tīmekļa vietnes pamatfunkcijām.

5.3. Atteikšanās no sīkdatnēm

Sīkdatņu izmantošanas iestatījumi ir daļa no jūsu interneta pārlūkprogrammas. Lielākā daļa pārlūkprogrammu automātiski pieņem sīkfailus pēc noklusējuma. Pārlūkprogramma var noraidīt sīkdatnes vai ierobežot to veidu izmantošanu, kurus esat izvēlējies.

Informāciju par pārlūkprogrammām un sīkfailu preferenču iestatīšanu var atrast šādās tīmekļa vietnēs vai citu pārlūkprogrammu dokumentācijā.

Chrome

Firefox

Internet Explorer

Android

5.4. Saites

Mūsu tīmekļa vietnē ir saites uz citām tīmekļa vietnēm, kas ir praktiskas un satur informāciju. Lūdzu, ņemiet vērā, ka šīs vietnes var piederēt citiem uzņēmumiem un organizācijām un tās var pārvaldīt citi uzņēmumi un organizācijas, un tām var būt atšķirīgas drošības un privātuma politikas. Mūsu uzņēmums nekontrolē un neuzņemas nekādu atbildību par jebkādu informāciju, materiāliem, produktiem vai pakalpojumiem, kas atrodami šajās vietnēs vai ir pieejami šajās vietnēs.

6. Datu nosūtīšana ārpus EEZ

Saistībā ar to, ka Pārzinis izmanto rīkus, ko, piemēram, Google nodrošina nepārtrauktu darbību apstrādei, jūsu personas dati var tikt nosūtīti uz valsti ārpus Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ), jo īpaši uz Amerikas Savienotajām Valstīm (ASV) vai citu valsti, kurā Google partneris kopīgi ar Pārzini uztur rīkus, kas tiek izmantoti personas datu apstrādei. Ārpus EEZ apstrādāto Personas datu pienācīgu drošību garantē, izmantojot ārējus līgumus par datu apstrādi, kuru pamatā ir standarta līguma klauzulas, kas atbilst Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasībām.

7. Sazinieties ar mums

Ja jums ir kādi jautājumi, komentāri vai bažas par šo politiku, lūdzu, sazinieties ar mums, rakstot uz šādu adresi.

Atbildīgā persona par datu apstrādi, pārdošanu tiešsaistē, produktu piegādi un krāpšanas novēršanu uzņēmumā Ksisters Sp.z o.o: [email protected]

Kontakti: Ksisters Sp.z o.o.
Reģistrācijas adrese: 00-695, Varšava, ul. Nowogrodzka 50/515
REGON: 388839360
KRS: 0000894651
NIP: PL7011031806

Klientu atbalsta dienests: [email protected]

Šī politika ir spēkā no 18.09.2023

Abonējot es piekrītu noteikumiem un nosacījumiem