lv

Uzņēmējdarbības nosacījumi

І. Vispārīgi noteikumi un nosacījumi

1. Šie Noteikumi un nosacījumi (turpmāk tekstā arī "Noteikumi un nosacījumi") regulē attiecības starp pirkuma līguma pusēm, kur, no vienas puses, Ksisters Sp.z o.o. reģistrēta Varšavā, Nowogrodzka ielā 50, 515. birojā, Varšavā, kods 00-695, ierakstīta Valsts tiesu reģistrā, ko administrē Varšavas apgabaltiesa, Valsts tiesu reģistra 12. komercreģistra nodaļa, ar numuru WA.XII NS-REJ.KRS/19689/21/434, ar pamatkapitālu PLN 5 000.00 (pilnībā apmaksāts), REGON Nr. 388839360, NIP Nr. PL7011031806, KRS: 0000894651 (turpmāk tekstā arī "Ksisters" vai "Pārdevējs"), un, no otras puses, Pircējs.

2. Pircējs ir persona, kura ir noslēgusi pirkuma līgumu ar Pārdevēju un iegādājusies preces no Pārdevēja, izmantojot interneta veikalu tīmekļa vietnē https://ksisters.lv un kurai ir tiesības izvirzīt pretenzijas par preču trūkumiem (turpmāk tekstā - "Pircējs"). Pircējs var būt fiziska persona, kas šī līguma noslēgšanas brīdī nerīkojas savas uzņēmējdarbības, nodarbinātības vai profesijas ietvaros, un šāda persona tiek uzskatīta par patērētāju (turpmāk tekstā arī "Patērētājs").

3. Iesniedzot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies ar šiem Noteikumiem.

4. Šie Noteikumi un pirkuma līgums tiek noslēgts latviešu valodā.

ІІ. Informācijas drošība un aizsardzība

1. Iegādājoties preces, Pircējs sniedz šādu informāciju:
- vārds un uzvārds/uzņēmuma nosaukums,
- pastāvīgā dzīvesvieta / juridiskā adrese;
- e-pasta adrese;
- tālruņa numurs.
- Ja pircējs ir uzņēmējs un viņam ir arī reģistrācijas numurs un PVN maksātāja numurs, šajā gadījumā viņš sniedz arī šo informāciju;

Iepriekš minētie dati ir nepieciešami pircēja identifikācijai un turpmākai saziņai preču piegādes nolūkā.

2. Personas datu apstrādes noteikumi un konkrēto personas datu specifikācijas, kurām Pircējs piekrīt, ir ietvertas dokumentā «Personas datu drošība un aizsardzība».

3. Sūdzību procedūras ietvaros no pircējiem tiek pieprasīta šāda informācija: vārds, uzvārds, adrese, tālruņa numurs un e-pasta adrese. Visi šādā veidā iegūtie personas dati tiks apstrādāti tikai tiem mērķiem, kas nepieciešami sūdzības atrisināšanai. Pircējam ir tiesības grozīt savus personas datus, tostarp tiesības pieprasīt paskaidrojumu un/vai pieprasīt kļūdaini ievadīto datu dzēšanu, kā arī citas tiesību aktos piešķirtās tiesības.

ІІІ. Pirkuma un pārdošanas līguma noslēgšana

1. Līgums tiek noslēgts elektroniski, attālināti (pa e-pastu), t.i., pamatojoties uz Pircēja elektronisko pasūtījumu (nosūtot pasūtījumu, Pircējs nosūta piedāvājumu noslēgt pirkuma-pārdevuma līgumu), kuru apstiprina Pārdevējs (akceptē piedāvājumu).

2. Pirkuma līgums tiek noslēgts, Pircējam nosūtot pasūtījumu un Pārdevējam akceptējot pasūtījumu. Pārdevējs nekavējoties apstiprinās šo akceptu Pircējam, nosūtot informatīvu vēstuli uz pasūtījumā norādīto e-pasta adresi. Informatīvajā vēstulē Pircējs var atrast saiti uz aktuālo noteikumu redakciju.

3. Saskaņā ar pirkuma-pārdevuma līgumu Pārdevējs apņemas nodot Pircējam preces, kas ir pirkuma-pārdevuma priekšmets, bet Pircējs apņemas pieņemt preces un samaksāt Pārdevējam pirkuma cenu. Pārdevējs patur īpašumtiesības uz preci līdz pilnīgai cenas samaksai. Pārdevējs nosūta preces norādītajam pārvadātājam, lai tās nodotu galīgajam Pircējam. Pārdevējs piegādā līguma priekšmetu pircējam tādā daudzumā, kvalitātē un izpildījumā, par kādu ir panākta vienošanās. Ja nav panākta vienošanās par preču iesaiņošanas veidu, Pārdevējs iesaiņo preces tādā veidā, kas nepieciešams preču saglabāšanai un aizsardzībai. Pārdevējs arī iesaiņos preces transportēšanai.

IV. Cena un maksāšanas noteikumi

1. Pircējs saņems preces par cenu, kas ir spēkā pasūtījuma iesniegšanas brīdī. Pircējam ir iespēja iepazīties ar kopējo cenu, ieskaitot PVN un citus maksājumus, pirms pasūtījuma izdarīšanas.

2. Pārdevējs piekrīt šādiem maksāšanas noteikumiem:
- Maksājums tiešsaistē,
- skaidrā naudā, piegādājot preces (ar karti pēc saņemšanas, pārvadātājs pieņem naudas līdzekļus no klienta). Sīkāka informācija ir pieejama šeit: "Samaksa un Piegāde".

3. Preces paliek Pārdevēja īpašumā līdz pilnīgai samaksai. Preču bojājumu risks pāriet pēc preču nodošanas Pircējam. Nosūtot preces ar apmaksu, informācija par apmaksas noteikumiem netiek mainīta.

V. Piegādes noteikumi

1. Preču piegādes termiņi līgumā noteiktajos termiņos ir šādi:
- pasūtījuma pārbaude;
- pasūtīto preču pieejamība elektroniskajā pasūtījumā norādītajā daudzumā;
- samaksa saskaņā ar tīmekļa vietnē sniegto informāciju sadaļā "Samaksa un Piegāde".

2. Iespējamie preču piegādes veidi Latvijā:
- Preču piegāde uz adresi, maksājot par piegādi. Preces nosūta pārvadātājs. Pārvadātājs piegādā sūtījumus darba dienās, parasti 3-6 darba dienu laikā no preču nosūtīšanas dienas.
- Preču piegāde uz adresi vai uz pārvadātāja biroju pēc priekšapmaksas. Preces piegādā ar tādiem pašiem nosacījumiem kā par skaidras naudas piegādi, bet pircējs vienojas ar pārdevēju par individuālu maksāšanas veidu. Pircējam ir pienākums pieņemt preces no trešās personas (pārdevēja transporta partnera).

3. Izpildes vieta:
Pārdevēja pienākums piegādāt pasūtītās preces tiek izpildīts, transportējot un nododot preces pārvadātājam (transporta dienestam) tālākai pavadīšanai uz galamērķi. Šajā brīdī visu preču bojājumu (nejaušas iznīcināšanas un nejauša bojājuma) riski pāriet uz pircēju.

4. Pārdevējs var iekasēt maksu par preču piegādi. Sīkāka informācija par piegādes izmaksām un nosacījumiem ir atrodama sadaļā "Samaksa un Piegāde". Turklāt informācija par piegādes cenu, datumu un izmaksām tiek sniegta izrakstīšanās procesa laikā un to apstiprina Ksisters pircējam nosūtītajā e-pastā.
Nodokļu dokuments (rēķins) tiek piegādāts Pircējam kopā ar precēm. Visas cenas ir norādītas ar PVN.

VI. Līguma izbeigšana

1. Līguma izbeigšana no Pircēja, kurš ir Patērētājs:

Pircējam, kas ir patērētājs, ir tiesības atkāpties no līguma bez jebkāda iemesla 14 kalendāro dienu laikā no preču saņemšanas dienas vai no līguma par pakalpojumu sniegšanu noslēgšanas dienas. Savukārt Ksisters ļauj Pircējiem atteikties no līguma 90 dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas dienas, un par atteikumu ir jānosūta vēstule Pārdevējam uz e-pasta adresi [email protected] norādītajā termiņā. Atteikuma veidlapu, lai izmantotu patērētāja tiesības atteikties no pirkuma līguma, var lejupielādēt šeit.

Pēc atteikuma veidlapas iesniegšanas Ksisters nosūtīs Klientam atpakaļ rēķina numuru. Ja Patērētājs vēlas izmantot atteikuma tiesības, ņemot vērā atgriešanas veidlapā norādīto informāciju, izmantojot atgriešanas rēķina numuru, viņam/viņai 5 dienu laikā jānosūta preces ar Omniva vai Venipak starpniecību. Atgrieztajām precēm jāpievieno visa dokumentācija, piemēram, rēķina oriģināls, paraugi, instrukcijas un cita preču dokumentācija, kas viņam tika piegādāta kopā ar precēm.

Preču atpakaļnosūtīšanas izmaksas sedz patērētājs. Atteikuma no līguma gadījumā 14 dienu laikā no preču piegādes dienas patērētājam ir tiesības arī uz piegādes izmaksu atlīdzināšanu tādā apmērā, kas atbilst lētākajam piegādes variantam. Vēlāka atteikuma gadījumā patērētājs saņem tikai preču vērtības atmaksu.

Iepriekš minētās summas patērētājam pircējam tiks atmaksātas nekavējoties, ne vēlāk kā 14 dienu laikā no atgrieztās preces saņemšanas dienas. Ja vien nav panākta cita vienošanās, naudas līdzekļi tiks atmaksāti tādā pašā veidā, kādā pircējs veica maksājumu.

2. Patērētājs nevar atkāpties no līguma, ja:

 • ja tiek pārdotas preces, kas ražotas saskaņā ar patērētāja īpašām prasībām, preces, kas izgatavotas pēc pasūtījuma, vai preces, kas paredzētas īpaši vienam patērētājam;
 • ātri bojājošos preču pārdošanu;
 • ja preces derīguma termiņš ir beidzies laikā, kamēr prece atrodas pie patērētāja;
 • tādu preču pārdošana, kas ievietotas aizsargiepakojumā, kuras nevar atdot atpakaļ veselības vai higiēnas apsvērumu dēļ un kuru aizsargiepakojums pēc piegādes ir bojāts;
 • tādu preču pārdošana, kuras pēc piegādes to īpašību dēļ var būt nesaraujami sajauktas ar citām precēm.
 • 3. Ja Ksisters nepiegādā pasūtījumu 30 dienu laikā no pasūtījuma veikšanas dienas, Pircējam ir tiesības atkāpties no Līguma.

  VII. Atbildība par produkta defektiem un garantija

  1. Preču garantijas nosacījumus reglamentē šie noteikumi un spēkā esošie Latvijas Republikas normatīvie akti.

  2. Ksisters atbild par defektiem, kas radušies pēc tam, kad pircējs ir nodevis preci garantijas laikā (garantija). 3. Garantijas termiņš visām Ksisters interneta veikalā piedāvātajām precēm ir 24 mēneši, ja vien uz preces nav norādīts īsāks termiņš. Garantijas termiņš sākas no brīža, kad pircējs saņem preci.

  3. Arī Eiropas Savienībā tiek izmantots vienots derīguma termiņš - periods pēc atvēršanas (PAO). Norādītais periods tiek uzlikts tieši uz preces vai iepakojuma ikonas veidā, kas attēlo atvērtu burku, kuras iekšpusē ir skaitlis, kas norāda, cik mēnešu vēl ir jāizmanto prece. Produkti ir jāizlieto norādītajā laika periodā pēc atvēršanas.

  VIII. Sūdzība

  1. Ja piegādē ir defekts, Ksisters kompensē klientam zaudējumus kupona veidā. Klients var arī pieprasīt, lai defekts tiktu novērsts, aizstājot produktu ar citu. Ja trūkumu novērst nav iespējams vai tas nav izdevīgi Ksisters, Pircējs ir tiesīgs pieprasīt atlaidi no pirkuma cenas un - būtiska trūkuma gadījumā - atteikties no pirkuma līguma.

  2. Preces tiek uzskatītas par defektīvām, jo īpaši, ja tām nav parasto vai norādīto īpašību, vai tās nav piemērotas paredzētajam mērķim, vai neatbilst tiesību aktu prasībām, vai nav piegādātas saskaņotajā daudzumā. Paaugstināta jutība vai alerģiskas reakcijas pret piegādātajām precēm nav pamats preču defekta atzīšanai. Tāpat par preču defektiem nav uzskatāmi dāvinājumu vai bezmaksas preču, uz kurām neattiecas pasūtījums, defekti. Preču fotogrāfijas mūsu tiešsaistes veikalā ir tikai ilustratīvas un nav uzskatāmas par saistošu preču īpašību aprakstu (piemēram, iepakojums var atšķirties ražotāja veikto izmaiņu dēļ).

  3. Jautājumi par sūdzībām jānosūta uz [email protected], izmantojot šeit pieejamo sūdzības veidlapu. Aizpildot veidlapu, neaizmirstiet aprakstīt defektu un pievienot bojātā produkta fotogrāfijas (ja iespējams). Prece, uz kuru attiecas pretenzija, pēc tās apstiprināšanas kopā ar aizpildītu veidlapu, izmantojot atgriešanas rēķina numuru, ir jānosūta 5 dienu laikā no Omniva filiāles vai ar Venipak starpniecību atkarībā no loģistikas uzņēmuma, kuru Klients ir norādījis atgriešanas veidlapā.

  4. Ksisters informēs Klientu par sūdzības izskatīšanu, jo īpaši par sūdzības saņemšanu un tās pozitīvu vai negatīvu izskatīšanu, pa e-pastu vai īsziņu 30 dienu laikā no sūdzības iesniegšanas dienas. Ksisters var arī sazināties ar klientu pa tālruni.

  5. Sūdzība tiks izskatīta nekavējoties. Sūdzības izskatīšana, ieskaitot defekta novēršanu, parasti nepārsniedz 30 dienas. Pretējā gadījumā pircējam ir tiesības atteikties no pirkuma līguma. Pircējam ir jāpalīdz uzņēmumam Ksisters ievērot noteikto termiņu.

  6. Pozitīvas pretenzijas gadījumā Ksisters sedz preču atgriešanas izdevumus.

  IX. Lojalitātes programma - Ksisters club

  1. Iegādājoties produktus Ksisters interneta veikalā, jūs kļūstat par Ksisters kluba lojalitātes programmas (turpmāk tekstā - Lojalitātes programma vai Ksisters klubs) dalībnieku.

  2. Lojalitātes programmas ietvaros dalībnieks saņem naudas atmaksu uz lojalitātes kontu par kosmētikas iegādi Ksisters interneta veikalā. Par lojalitāti ieskaitītā naudas atmaksas summa atbilst pirkuma cenai euro.

  3. Jo vairāk produktu Lojalitātes programmas dalībnieks iegādājas, jo vairāk priekšrocību viņš saņem. Lojalitātes līmeņi un priekšrocības, ko saņem dalībnieks, ir uzskaitīti turpmāk:
  1. Jauns
  2. Mate
  3. Māsa

  Plašāka informācija ir pieejama sadaļā: "My Ksisters Club".

  4. Uzkrātos naudas atmaksu nevar pārdot vai dāvināt, un naudas atmaksu nevar apmainīt pret naudu. Uzkrāto naudas atmaksu lojalitātes programmas dalībnieks var izmantot tikai, lai samaksātu līdz 50 % no preču cenas.

  5. Cashback ir derīgs 1 gadu no katra pirkuma. 6. Pircējs var pārbaudīt viņam pieejamo Cashback summu tīmekļa vietnē, šim nolūkam viņam jābūt pieteicies tīmekļa vietnē, kā arī to var pārbaudīt grozā, veicot pasūtījumu.

  6. Ksisters nav atbildīgs par Cashback iespējamu ļaunprātīgu izmantošanu, ko veic trešā persona, ja vien par piekļuves konta zaudēšanu Lojalitātes programmas dalībnieks nav savlaicīgi paziņojis.

  7. Ksisters patur tiesības jebkurā laikā pārtraukt vai apturēt Lojalitātes programmas darbību. Tāpat Ksisters patur tiesības mainīt naudas atmaksas uzkrāšanas sistēmu.

  8. Lojalitātes programmas izbeigšanas vai pārtraukšanas gadījumā Ksisters apņemas par to informēt Lojalitātes programmas dalībniekus Ksisters tīmekļa vietnē. Naudas atmaksa, kas nav izmantota pirms lojalitātes programmas izbeigšanas vai pārtraukšanas, tiek anulēta.

  9. Dalība Ksisters klubā un ar to saistītie pakalpojumi ir bez maksas.

  10. Lojalitātes programmas dalībnieks var tikt izslēgts no Ksisters kluba jebkurā laikā pēc paša pieprasījuma. Šādā gadījumā klientam jānosūta attiecīgs pieprasījums uz šādu e-pasta adresi: [email protected]

  X. Ieteikumu programmas

  1. Atbilstība

  Iesūtīšanas programma ir pieejama tikai tiem Ksisters klientiem, kuri dalības brīdī ir vismaz astoņpadsmit (18) gadus veci. Jūsu dalība Iesūtīšanas programmā un Jūsu iesūtīšanas saites vai reklāmas koda izmantošana nozīmē pilnīgu un beznosacījumu piekrišanu šajā Līgumā izklāstītajiem noteikumiem un nosacījumiem, kā arī Ksisters lēmumiem un interpretācijām, kas ir galīgi un saistoši visos ar šo Programmu saistītajos jautājumos.

  Jauns klients Ieteikumu programmas ietvaros (turpmāk tekstā - "Ieteikums") ir unikāla tālruņa numura un e-pasta kombinācija (netiek izmantota, veicot pasūtījumus Ksisters jebkuras domēna zonas tīmekļa vietnē).

  Ja esat Jaunais klients, Jums ir iespēja saņemt atlaidi, veicot pirmo pasūtījumu, atlaides apmēru nosaka Ksisters pēc saviem ieskatiem. Lai to izdarītu, jums ir jāizmanto ieteikuma saite vai ieteikuma promo kods, ko jums ir sniedzis draugs. Lai reklāmas kods tiktu piemērots, jums jābūt reģistrētam vai pieteiktam tīmekļa vietnē, un jūsu kontā nedrīkst būt veiksmīgu pirkumu.

  2. Vispārīga informācija par Ieteikumu programmas.

  Ievērojot noteiktās atbilstības prasības, jūs varat piedalīties ieteikumu programmā pēc tam, kad esat iegādājies tīmekļa vietnē piedāvātās preces. 48 stundu laikā pēc pirmā pasūtījuma saņemšanas Jūs automātiski tiksiet reģistrēts Ieteikumu programmā, un kā tās dalībnieks Jūs varēsiet saņemt naudas atmaksu savā ksisters club kontā EUR 5 apmērā (turpmāk tekstā - "naudas atmaksa").

  Ja vēlaties izstāties no ieteikumu programmas, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu: [email protected]

  Kā norādīts iepriekš, 48 stundas pēc pirmā pasūtījuma saņemšanas jūsu kontā tiks izveidota īpaša saite vai akcijas kods ("Ieteikuma saite"), kas būs pieejams jūsu personīgajā kontā /my-ksisters-club. .

  Jūs varat dalīties ar savu ieteikuma saiti ar potenciālajiem jaunajiem klientiem.

  Jums tiks ieskaitīta naudas atmaksa par pasūtījumiem, ko izdarīs ieteikuma personas, kuras ieradīsies Ksisters tīmekļa vietnē, izmantojot jūsu ieteikuma saiti, vai izmantos jūsu akcijas kodu, veicot savu pirmo pasūtījumu; lai to izdarītu, ieteikuma personai ir jāsaņem pirmais pasūtījums, kura vērtība ir 30 euro vai vairāk.

  Jūs varat izmantot naudas atmaksu tādā pašā veidā kā lojalitātes programmā.

  3. Naudas atmaksas saņemšana

  Naudas atmaksa tiks ieskaitīta jūsu kontā lojalitātes programmās.

  Naudas atmaksa par jūsu ieteikuma saites izmantošanu vai jūsu promo koda piemērošanu, kā arī par citu šajos noteikumos norādīto prasību izpildi tiek ieskaitīta 48 stundu laikā pēc tam, kad ieteikuma saņēmējs ir saņēmis savu pirmo pasūtījumu.

  XІ. Alternatīva strīdu izšķiršana

  1. Pircējam ir tiesības vērsties pie Pārdevēja ar prasību par zaudējumu atlīdzību (rakstot uz e-pastu [email protected]), ja viņš nav apmierināts ar to, kā Pārdevējs ir izskatījis viņa sūdzību, vai ja viņš uzskata, ka Pārdevējs ir pārkāpis viņa tiesības.

  2. Strīda gadījumā kvītis var izmantot izlīguma un ārpustiesas procesā kompetentā iestādē, kas ir Eiropas Patērētāju informēšanas centrs Latvijā ( https://ecclatvia.lv/lv/ ). Strīdu var risināt tiešsaistē, izmantojot strīdu izšķiršanas platformu tiešsaistē (SRT Platform).

  XІI. Nobeiguma noteikumi

  1. Pircējs apzinās un piekrīt, ka tiesības un pienākumus starp Pārdevēju un Pircēju regulē šie Noteikumi un attiecīgās Latvijas Republikas patērētāju tiesību aizsardzības normatīvo aktu tiesību normas.

  2. Citus jautājumus, kas nav skaidri reglamentēti šajos noteikumos, regulē individuālo pirkuma līgumu noslēgšanas brīdī spēkā esošie tiesību akti.

  3. Iesniedzot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies ar šiem Noteikumiem un pilnībā tiem piekrīt.

  4. Ja viens vai vairāki šo noteikumu punkti kļūst pilnībā vai daļēji spēkā neesoši, tas neietekmē pārējo noteikumu spēkā esamību, un pārējie noteikumi paliek spēkā pilnā apmērā.

  5. Visas preču un pakalpojumu cenas ir norādītas ar PVN pasūtījuma brīdī. Ja nodokļa likme mainās pirms darījuma noslēgšanas vai pirms preču nosūtīšanas, pircējs ir atbildīgs par pārmaksas segšanu, un pārmaksas gadījumā pārdevējs nekavējoties pa e-pastu vai pa pastu informēs pircēju par pārmaksas atmaksāšanas veidu. Nosūtītajām precēm tiek pievienots arī nodokļu dokuments. Nodokļa dokumentu var nosūtīt arī elektroniski, pa e-pastu. vēstulē, informējot pircēju par nosūtītajām precēm. Visas cenas, tostarp cenas ar atlaidi, ir spēkā līdz turpmākam paziņojumam vai līdz krājumu izsmelšanai.

  6. Veicot pasūtījumu, jūs piekrītat saņemt rēķinu elektroniskā veidā. Elektroniskais rēķins tiek nosūtīts pa e-pastu. pastu, vēstulē, ar kuru pircējs tiek informēts par nosūtītajām precēm. Ja vēlaties saņemt rēķinu papīra formātā, lūdzu, informējiet mūs par to, un rēķins tiks pievienots nosūtītajām precēm.

  Šie noteikumi stājas spēkā 2024 gada 10 janvārī.

  Noteikumus var lejupielādēt šeit.

  Abonējot es piekrītu noteikumiem un nosacījumiem